2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Vår assistans

hander4Andi AB tillhör en ny generation assistansbolag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet till både personal och kunder. Det innebär att vi hela tiden strävar efter att möta nya behov i verksamheten och ständigt investerar resurser till utveckling av personlig assistans.

 • Vi är övertygade om att engagerad personal ger en bättre omsorg och därigenom en bättre livskvalitet.
 • Valfrihet är ett ledord för oss, och därför är det du som väljer.
 • Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg och respekterad.
 • Vi hjälper dig att hitta personal du känner dig trygg med och ser till att de har den kunskap som behövs för just dina behov
 • Hos oss träffar du personal som månar om dig och vet vad som krävs för att du ska få rätt omvårdnad.
 • Vi har rätt personal med rätt kunskap på rätt plats!

Vi tillämpar kollektivavtal (ett beslut mellan arbetsgivarorganisationer och kommunalarbetarförbundet. I övrigt gäller företagets tjänstebestämmelser och de lagar och föreskrifter som finns i Sverige).

4Andi verksamhet kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet, personligt bemötande och ett stort engagemang. 4Andi arbetar ständigt för att kunna ge våra kunder den bästa assistansen. Vi har en bred kunskapsbas inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor och arbetar effektivt och med hög tillgänglighet för våra kunders och anställdas trygghet.

Vi vill att just du känner dig hemma hos oss.

Tillstånd från IVO

4Andi AB har tillstånd att bedriva personlig assistans.

Från den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från IVO- Inspektionen för Vård och Omsorg (lyder under Socialdepartementet) för att få bedriva verksamhet inom personlig assistans. Detta innebär att det ställs höga krav på all verksamhet som arbetar med personlig assistans.

KONTAKT

Telefon: 08-562 976 00

POSTADRESS

Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

Orgnr: 556833-7447