2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Lagstiftning

Vilken hjälp erbjuder vi?

Har du juridiska frågor som rör din personliga assistans. Den hjälp vi erbjuder kan handla om att få biträde av ett kvalificerat ombud, rådgivning eller hjälp att driva ditt ärende mot myndigheter och genom olika instanser.

Till exempel om ditt behov av personlig assistans ökar och du behöver få fler timmar i ditt beslut. Du väljer själv hur mycket hjälp just du vill ha. Många vill ha hjälp med processens alla delar medan andra bara efterfrågar rådgivning.

Lag om stöd och service till funktionshindrade – LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

LSS gäller för:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

KONTAKT

Telefon: 08-562 976 00

POSTADRESS

Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

Orgnr: 556833-7447